Edit Content

Peñafrancia Fiesta

Peñafrancia Festival 2023 Executive Order signed today

Mayor Nelson Legacion signed Executive Order No. 2023-025 today on June 14, 2023. The Executive Order wills the creation of committees, service groups, and the appointment of dedicated chairpersons and heads for the successful implementation of the Peñafrancia Festival as part of Naga City's heritage and culture.

Civic events kan Peñafrancia fiesta tabang sa ekonomiya

PASIRING sa pagiging normal kan dalagan nin negosyo sa syudad nin Naga an pagbosol kan mga civic events na parte kan Peñafrancia fiesta ngonian na taon. Ini an pigtawan du-on ni City Councilor Joselito Del Rosario, chairman kan Committee on Boy Scouts and Girls Scouts parade asin Drum, Lyre, and Majorette competition na ipinagtalaan sa Setyembre 14, aldaw nin Miyerkules.